5/3/2019 – 9/6/2019

Svěží barvy / Fresh Colours

Skupinová výstava Svěží barvy / Fresh Colours představuje jedenáct sklářských umělců, designérů a designérských studií, jejichž tvorbu spojuje zaujetí barvami jako jednoho ze zásadních výrazových prostředků, který prostupuje nejen sklářské či užité umění, ale i design po tisíce let. Barva jako základ skleněné masy, se kterou tvůrce pracuje na straně jedné, a barva nanesená na hotový tvar malířskými nebo jinými technikami.

Sklářské techniky a technologie, od tradičních s kořeny v antice po současné high-tech výdobytky pokročilé vědy a výzkumu, umožňují variabilní propojení tvarů a barev i práci se světlem, díky čemuž výstavní projekt Svěží barvy / Fresh Colours nabízí pestrou škálu výtvarných konceptů a technických postupů. Výstava je pojata jako mezigenerační. Vedle renomovaných uměleckých, respektive designérských osobností a studií se představí mladí absolventi a studenti sklářských oborů českých vysokých škol.

V jeden čas a na jednom místě se sejdou díla vzniklá v hutních provozech, vytvořená prastarými technikami foukání skla a jeho následné rafinace v podobě klasických technik broušení, rytí a malování s plastikami tavenými pomocí nejprogresivnějších technologií. Přestože se většina vystavujících autorů pohybuje v prostředí sklářského designu, pro výstavu připravili reprezentativní kolekci překračující hranice užitého umění, designu a vizuálního umění svědčící o vitalitě a svěžesti českého sklářství.

Promyšlené architektonické řešení a grafický design od počátku patřily k ústředním tématům kurátorské koncepce výstavy.

Vystavující: Jakub Berdych starší, BYSTRO DESIGN, Irena Czepcová, Ilona Dragoeva, Lukáš Jabůrek, František Jungvirt, Jitka Kamencová Skuhravá, LLEV, Petr Stacho, Marcela Šilhánová, David Valner

Kurátor výstavy: Jaroslav Polanecký
Architekt výstavy: studio LLEV (Eva a Marcel Mochalovi)
Grafický design: Tuan Vuong Trong

Jakub Berdych starší

Narozen 18. ledna 1953 v Praze.
Vzdělání: Školský ústav umělecké výroby, Družstvo Štuko, Praha.
Sklářský výtvarník, pedagog v ateliéru sklo/šperk katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Jakub Berdych – Sporák II

Tavená skleněná plastika Sporák sklářského výtvarníka a pedagoga je vynikající ukázkou neokázalého přístupu ke každodenní banalitě skrývající netušené možnosti kreativního uchopení.

BYSTRO DESIGN – Dagmar Pánková

Narozena 31. srpna 1971 v České Lípě.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.
Odborná učitelka malby na sklo na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.

BYSTRO DESIGN – Leoš Smejkal

Narozen 15. dubna 1973 v Ústí nad Labem.
Vzdělání: Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě.
Sklářský výtvarník.

Designérské studio BYSTRO DESIGN – Dotek stříbra

Váza Dotek stříbra představuje řemeslně virtuózní symbiózu skla foukaného do formy a skla volně tvarovaného. Celkovou eleganci zdůrazňuje kombinace kultivované barevnosti a stříbra.

Irena Czepcová

Narozena: 27. ledna 1986 v Třinci.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Designérka.

Irena Czepcová – Red Line Rectangle

Objekt mladé designérky je příspěvkem k nikdy nekončícímu hledání tvarů a barev prostřednictvím setkání tradičních a současných sklářských technik a technologií – práce v huti a tavení ve formě.

Ilona Dragoeva

Narozena 2. února 1996 v Olšance, Ukrajina.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.
Studentka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (vedoucí MgA. Marcel Mochal).

Ilona Dragoeva – Beethoven

Tavená skleněná plastika studentky z Ústí nad Labem splňuje veškeré požadavky na ryze současnou interpretaci klasicistního odkazu ve spojení s technologiemi postmoderní reality.

Lukáš Jabůrek

Narozen 15. března 1983 v Chomutově.
Vzdělání: Vyšší odborná škola sklářská v Novém Boru (umělecké zpracování skla).
Designér a sklářský výtvarník.

Lukáš Jabůrek – Karo

Unikátní objekt je charakteristickým dílem jednoho z nejvýraznějších českých designérů současnosti, který je zároveň excelentním brusičem skla vzniklého v sklářské huti.

František Jungvirt

Narozen 5. října 1996 v Písku.
Vzdělání: Obchodní akademie, střední odborná škola a odborné učiliště v Třeboni.
Student ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (prof. ak. soch. Rony Plesl).

František Jungvirt – Merano Pop

Spojení nejklasičtějšího odkazu českého sklářství garantovaného značkou Moser a nových impulzů studenta UMPRUM, vynikajícího malíře na sklo odhodlaného posouvat technické a vizuální hranice oboru.

Jitka Kamencová Skuhravá

Narozena 13. června 1976 v České Lípě.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.
Designérka.

Jitka Kamencová Skuhravá – Firefly

Renomovaná designérka svítidel, respektovaná umělkyně a rytečka skla závěsnou instalací z plochého broušeného skla přidala svébytné dějství barevnému poselství výstavy.

LLEV – Eva Mochalová

Narozena 16. dubna 1978 v Ostravě.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola v Ostravě, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, University of Arts and Design Halle, Academy of Fine Arts and Design Ljubljana.
Designérka.

LLEV – Marcel Mochal

Narozen 21. února 1978 v Turnově.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Academy of Fine Arts in Krakow, School of Crafts and Design Hämeenlinna.
Designér, vedoucí ateliéru Sklo, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

LLEV – Lampioon

Kouzlo barev dokonale rozehrává studio LLEV Evy a Marcela Mochalových kolekcí váz foukaných do dřevěných rotačních forem jako oslavu sklářské tvořivosti a vynalézavosti.

Petr Stacho

Narozen 23. června 1965 v Ústí nad Labem.
Vzdělání: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.
Sklářský výtvarník, vedoucí oddělení broušení skla Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.

Petr Stacho – Pocta přírodě

Monumentalita a expresivní vitalita jsou poznávacími značkami sklářského pedagoga a jednoho z nejvýraznějších autorů tavených plastik současnosti, což jeho Pocta přírodě přesvědčivě dokládá.

Marcela Šilhánová

Narozena: 27. července 1995 v Jablonci nad Nisou.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě.
Studentka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (vedoucí MgA. Marcel Mochal).

Marcela Šilhánová – Naprostý průměr

Kinetický objekt studentky ústeckého ateliéru skla nabízí promyšlený výtvarný koncept kombinující tradiční materiály a techniky – dřevo a hutní pokovené a pískované sklo – v ryze současném pojetí.

David Valner

Narozen: 1. srpna 1990 v Novém Městě na Moravě.
Vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Designér.

David Valner – Kopna

Designér a sklář, jehož doménou je hutní sklo, představuje soubor váz spojujících kultivované tvarosloví, vytříbenou barevnost a nenápadnou inovativnost.