22/6/2019 – 3/11/2019

Caution: Contents Hot!

Sklo v netradičních souvislostech

Mezi mihotajícími se záclonami probleskují napětí, vůně růží a záře neonů. Skutečnost, na níž ulpívají červené i bílé světlo, je záměrně skrytá i poodhalená. Pohled do okna rozostřuje pohybující se nitkový závěs. Narušení pocitu intimity, klidu a bezpečí.

Prostor výstavy Caution: Contents Hot! je záměrně komponován jako pokoj, v němž panují vlastní rytmus a specifická atmosféra. Vizuálně jsou interpretovány pocity nebezpečí, vnitřního pnutí, proměnlivosti, pomíjivosti a intimity. Napětí vzniká mezi díly, diváky, jejich myšlenkami a pocity. Ocitají se v prostoru s atmosférou lišící se od okolního i klasického muzejního prostředí.

Vendulka Prchalová i Helena Todd dlouhodobě pracují se sklem netradičním způsobem, kombinují je s dalšími látkami a médii, čímž vystupují z mnohdy uzavřeného materiálově specifického prostředí. Do výstavy se propisují úvahy nad materiemi a tvůrčími procesy, jejich proměnlivostí a neukončeností. Procesualita se propojuje s předmětností a ukončenost s neustálou otevřeností. Nové objekty a instalace do jisté míry určuje předchozí zkušenost, na niž je při tvorbě dalších děl experimentálně navazováno. Proces se stává nezbytným východiskem a nová díla jeho extenzí.

Vendulka Prchalová ve své sklářské tvorbě prolíná tradiční řemeslné postupy se současnými uměleckými přístupy a novými technologiemi (3D-tisk, vývoj vlastní sklářské technologie aj.). Skleněné instalace a objekty propojuje s atypickými materiály (např. tavené sklo s kaligrafickou tuší), přičemž klade důraz na procesuálnost a proměnu děl v čase.

Helena Todd vytváří funkční objekty a umělecké instalace, v nichž experimentálním způsobem kombinuje sklo s dalšími materiály (textil, kov aj.). Výsledná díla nechávají vyniknout netradičním strukturám a atypickým skleněným formám. Vedle designu se intenzivně věnuje tvorbě šperků, konceptuálních oděvů a intermediálním možnostem jejich prezentace.

Alena Štěrbová je kurátorka a historička umění. Jejím dlouhodobým zájmem jsou oblasti designu i současného umění a jejich zprostředkování široké veřejnosti. Rovněž se kriticky věnuje možnostem prezentace skleněných artefaktů uvnitř i vně materiálově specifického kontextu. V současné době působí v oddělení vzdělávání Národní galerie v Praze, kde koncipuje programy pro veřejnost.

Kurátorka výstavy: Alena Štěrbová
Produkce: Alena Holubová
Jazyková redakce: Jana Křížová
Překlad do angličtiny: EUFRAT Group, s. r. o., Plzeň (Tomáš Hausner, Connaire Haggan)

Architektonické řešení: Vendulka Prchalová, Helena Todd
Grafické řešení: Igor Sabajev Lorok
Doprovodné programy: Mariana Dočekalová
Propagace: Jana Pelouchová
Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o., VÝSTAVNICTVÍ PRAHA, a.s.

Spolupráce: Helena Musilová

Poděkování: UMPRUM Praha, autorkám za zapůjčení děl a spolupráci na realizaci projektu, AGC Flat Glass Czech a.s., Jakubu Čermákovi, Ivelině Marinové, Master & Master s.r.o., Petru Medkovi, METAMORPHOSIS s.r.o., Tomáši Navrátilovi, Miloši Věrnému a Lence Vikové za technickou podporu a pomoc při přípravě expozice.

Vendulka Prchalová

TEP

Teplo, nebezpečí, napětí. Moment, kdy se záclona dotkne rozžhavené ploténky elektrického sporáku. Zápach, kouř a zrychlený tep. Nebo… Teplota v pokoji stoupá, okno zakrývá nitkový závěs, který se v dusném a parném počasí nehýbe. Červené světlo z poutače matně osvětluje interiér pokoje. Pootevřou se dveře, objeví se proužek světla. Zrychlený tep, nebezpečí a napětí.

TEP je soubor závěsných, nástěnných a stojacích světelných objektů kombinující červené neony a bílé nitkové záclony. Objekty reagují a vizuálně interpretují pocit nebezpečí, napětí a vyostření smyslů.

Helena Todd

Neon I, Neon II

Světelné objekty z bílého neonu představují abstrahované tvary mašlí a vycházejí z úvah o šperku v interiéru a prostoru. Ohýbané neonové trubice jsou reakcí na intuitivně tvarované fyzické modely, jejichž zasazováním do sebe vzniká výsledný, rovněž však proměnlivý objekt.

Vendulka Prchalová

Gabbia

GABBIA je procesuální site-specific instalace vytvořená u příležitosti výstavy Caution: Contents Hot!. Instalace plynule navazuje na projekt Stampa. Proces odrazu kapaliny na objekt z taveného křišťálového skla a poté na transparentní velkoformátovou skleněnou desku probíhá přímo ve výstavních prostorách. Tavená plastika je specificky uzpůsobena, aby tuš následně dopadla na ploché sklo, čímž vzniká nová grafická vrstva.

Helena Todd

Chandelier 0

CHANDELIER 0 je čtyřramenný světelný objekt vzcházející z konceptu propojení a reinterpretace klasického ramenného osvětlovacího tělesa, které je neodmyslitelně spjato s lustrařskou tradicí jak v českém, tak i v italském prostředí. Lustr je zasazen do nového rámce určeného sportovní estetikou automobilů Pagani Huayra. Místo křišťálových ramen a broušených ověsů jsou díly lustru vyrobeny z plynových hadic, kovových trubek s koženými detaily a doplněny pouze skleněnými leštěnými čočkami.

Vendulka Prchalová

Lokomoce

Květinový stolek – kůň v pohybu. LOKOMOCE je objekt skládající se ze stolu zoomorfních tvarů a foukaného opálového skla. Představuje napětí a hříčku mezi pohybem a klidem, objektem a stolem, který slouží k prezentaci květin. Jednotlivé prvky, z nichž se skládají nohy stolu, jsou uzpůsobeny, aby umožnily v návaznosti na kostru či skelet sestavení objektu připomínajícího jakéhokoli živočicha v pohybu.

Projekt byl v rámci mezinárodního festivalu designu DMY v Berlíně zařazen do výstavy New Talent 2017.

Helena Todd

Put It On

Instalace PUT IT ON představuje audiovizuální vstup ve formě augmentované reality, čímž vznikají nová propojení obsahu ve fyzickém i virtuálním prostředí. Dematerializovaná módní přehlídka odehrávající se na pomezí různých realit představuje efemérní moment zpřítomnění neviditelného a ilustruje intimní rovinu instalace. Projekt je zaměřen na prezentaci autorských skleněných a kovových oděvů vytvořených u příležitosti výstavy Caution: Contents Hot!.

Design: Helena Todd / Animace: Žil J Vostalová / Hudba: Haruomi Hosono

Vendulka Prchalová

Stampa

STAMPA je jedním ze série procesuálních objektů tvořených z taveného skla a kaligrafické tuše. Stampa neboli otisk se věnuje hledání grafických ozvěn v trojrozměrném prostoru. Kapky černé tuše dopadají na kouli z taveného skla a odrážejí se na čirou desku. Reagují na povrch, strukturu a skupenství tělesa, s nímž se setkávají. Tento akt následně určuje pomyslný otisk celého procesu a zároveň zachycení okamžiku, který podléhá vlastním pravidlům a rytmu.

Helena Todd

Cocoon Vases

Vázy ze série COCOON VASES představují kombinaci opálového skla s textilními vlákny lycry a mohéru. Kolekce je volně inspirována „rozvázanou“ textilní vazbou. Vlákna již existujících mohérových textilií byla rozpletena a následně namotána na těla vázy. Kolekce váz je první autorčinou realizací, v jejímž rámci kombinuje sklo s textiliemi.

Vendulka Prchalová a Helena Todd

Urban Vibe

Instalace URBAN VIBE volně reflektuje městské prostředí a představuje vizuální aluzi na trafostanice. Každá část se skládá z tvarově elementárních ručně foukaných skleněných komponentů, které jsou doplněny o gumové o-kroužky a následně do sebe zasazovány. Libovolným seskupením tvarů mohou vzniknout zcela nové kompozice, v reakci na vnitřní či vnější proměny. V rámci výstavy je instalace osvětlována červenými a bílými neony, které se odrážejí na povrchu jednotlivých tvarů nebo jsou pohlcovány křišťálovým sklem.

Vendulka Prchalová a Helena Todd

Urban Vibe

Soubor váz URBAN VIBE vznikal v reakci na floristické zkušenosti Vendulky Prchalové. Každá část se skládá z tvarově elementárních ručně foukaných opakních komponentů, které jsou doplněny o gumové o-kroužky a následně do sebe zasazovány. Libovolným seskupením tvarů mohou vzniknout zcela odlišné vázy, v reakci na konkrétní květiny, které do nich mají být umístěny.