Otevírací doba

Otevírací doba pro leden 2022
.
úterý až pátek
12.00–18.00
sobota a neděle
10.00–18.00
.
.
Vážení návštěvníci, Museum skla Portheimka se od ponělí 22. listopadu 2021 řídí mimořádným vládním opatřením. Prosíme o jeho dodržování a děkujeme za pochopení.
.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PRO VSTUP DO MUSEA
.
Vstup do musea podléhá mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) ve všech prostorách musea a dodržovat rozestupy 1,5 metru (nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy).
Účastníci komentovaných prohlídek a jiných hromadných akcí nad 20 osob se musí před vstupem do galerie prokázat: Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠⁠–⁠⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin u: a) u osob do 18 let, b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci, c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní.
.
Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na akci ani v případě, že má uhrazené vstupné.
.

Museum Portheimka – Expozice současného uměleckého skla má otevřeno po celý rok od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a lze je navštívit individuálně, nebo si návštěvník může objednat komentovanou prohlídku, popřípadě se zúčastnit některého z doprovodných programů.

Vstupné

Okruh 1
stálá expozice a krátkodobá výstava

Dospělý: 120 Kč
Student/ZTP/Senior: 60 Kč
Dítě (10–15 let): 60 Kč
Rodina (2 dospělí + 3 děti): 200 Kč

 

Okruh 2
stálá expozice

Dospělý: 100 Kč
Student/ZTP/Senior: 50 Kč
Dítě (10–15 let): 50 Kč
Rodina (2 dospělí + 3 děti): 200 Kč

 

Okruh 3
krátkodobá výstava

Dospělý: 80 Kč
Student/ZTP/Senior: 40 Kč
Dítě (10–15 let): 40 Kč
Rodina (2 dospělí + 3 děti): 200 Kč

 

Press, UHS, AMG, ICOM/ICOMOS, ZTP, ZTP/P, Art&Antiques – zvýhodněné vstupné

KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ

MUSEUM SKLA PORTHEIMKA + MUSEUM KAMPA CELÉ

Dospělý: 340 Kč
Student/Senior: 180 Kč

 

V PRAZE JAKO DOMA

Museum skla Portheimka je součástí projektu V Praze jako doma, jenž je určen pro návštěvníky Prahy, kteří se ubytují ve vybraných hotelech. Za ubytování na jednu noc díky projektu obdrží dva body. Za jeden bod mohou získat volnou vstupenku do Musea Kampa, Werichovy vily a Portheimky. Tuto vstupenku návštěvníci obdrží ve formě voucheru s šestimístným kódem. Více informací naleznete na webových stránkách www.vprazejakodoma.cz .

Ceny programů

Komentovaná prohlídka v českém jazyce:
600 Kč + vstupné 
(veřejnost)

Komentovaná prohlídka v českém jazyce:
600 Kč + 10 Kč na žáka (školní skupiny* MŠ, ZŠ, SŠ v rámci ČR)

Komentovaná prohlídka v cizím jazyce:
800 Kč + vstupné (veřejnost – angličtina, němčina, italština)

Komentovaná prohlídka v cizím jazyce:
800 Kč + 10 Kč na žáka 
(školní skupiny* MŠ, ZŠ, SŠ v ČR – angličtina, němčina, italština)

Komentovaná prohlídka v rámci doprovodného
programu pro jednotlivce v češtině:

vstupné + 40 Kč

 

Doprovodné programy ke stálé expozici/
krátkodobé výstavě s workshopem v českém jazyce:
850 Kč + vstupné 
(veřejnost)

Doprovodné programy ke stálé expozici/
krátkodobé výstavě s workshopem v českém jazyce:
850 Kč + 10 Kč na žáka 
(školní skupiny* MŠ, ZŠ, SŠ v rámci České republiky – angličtina, němčina, italština)

Doprovodné programy ke stálé expozici/
krátkodobé výstavě s workshopem v cizím jazyce:
950 Kč + vstupné 
(veřejnost – angličtina, němčina, italština)

Doprovodné programy ke stálé expozici/
krátkodobé výstavě s workshopem v cizím jazyce:
950 Kč + 10 Kč na žáka 
(školní skupiny* MŠ, ZŠ, SŠ v rámci České republiky – angličtina, němčina, italština)

Podrobnosti k typům programů a jejich náplni najdete v sekci Programy.

 

* Skupina v maximálním počtu 15 návštěvníků

Adresa

Adresa
Portheimka – Museum skla
Štefánikova 68/12
150 00 Praha 5 – Smíchov

 

Provozovatel
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 503/2
118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 49370499

 

Bankovní spojení
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
číslo účtu: 511510002/5500

Lidé

Vedení musea kampa – nadace
jana a medy mládkových

Jiří Pospíšil
předseda správní rady

Jan Smetana
ředitel nadace

Helena Musilová
šéfkurátorka Musea Kampa

 

PRODUKCE A VNĚJŠÍ VZTAHY
Tel.: (+420) 776 036 111

Alena Holubová
vedoucí oddělení
alena.holubova@museumkampa.cz

 

Lektorské oddělení
a doprovodné programy

Tel.: (+420) 776 036 111

Barbora Štefánková
barbora.stefankova@museumkampa.cz

 

rezervace
a SPRÁVA sociálních sítí

Tereza Kunderová
tereza.kunderova@museumkampa.cz