Inwald_expozice02
Inwald_expozice01
Inwald_expozice06
Inwald_expozice04

17/11/2018 – 17/2/2019

Inwald:
Příběh zlíchovské sklárny

Na území dnešní městské části Praha 5 sídlila před stoletím sklárna Inwald, jejíž výrobky nejenže byly (a často dodnes jsou) součástí mnoha českých domácností, ale zároveň se vyvážely do celého světa. Právě tento podnik, založený v sedmdesátých letech 19. století inženýrem a podnikatelem Josefem Inwaldem, významně přispěl k věhlasu českého skla. Nejrůznější výrobky – dekorativní a upomínkové sklo, běžné sklenice včetně půllitrů, nádoby na potraviny, lampy veřejného osvětlení, interiérová svítidla, technické sklo – se zde zhotovovaly až do poloviny třicátých let 20. století, kdy provoz ustal, přesunul se do dalších závodů firmy mimo Prahu a zlíchovský areál byl nakonec odprodán.

Výstava přibližuje historii sklárny Inwald jak ukázkami její produkce, unikátními dobovými fotografiemi ilustrujícími každodenní fungování proslulé značky či pracovní podmínky zaměstnanců, tak i dobovými filmovými reklamami a mapou lokality. Dnes z budov bývalé sklárny stojí již jen umělecké centrum MeetFactory.

Výstava v Museu skla Portheimka vznikla jako připomínka slavné industriální minulosti Prahy 5 a je prvním zhodnocením téměř zapomenuté sklářské firmy ze Zlíchova.

Autoři výstavy: Pavel Fabini (MÚA AV ČR), Milan Hlaveš (UPM)
Autoři textů: Pavel Fabini (MÚA AV ČR), Jitka Lněničková, historička, Praha 5
Produkce: Alena Holubová
Architektonické řešení: Jiří Novotný (Nanoarchitekti)
Grafické řešení: Michal Kupilík
Jazyková redakce: Jana Křížová
Překlad do angličtiny: Dominik Jůn
Doprovodné programy: Mariana Dočekalová
Propagace: Jana Pelouchová
Instalace: Arte Partner Prague, s.r.o., Výstavnictví Praha, a.s.

Poděkování: PhDr. Jitce Lněničkové za odbornou rešerši muzejních fondů v České republice a upřesnění některých historických faktů, Ing. Jaromíru Bílkovi (NTM) za vstřícnost a odbornou spolupráci, Petru Medkovi za technickou podporu, Lukáši Karvánkovi za obrazovou postprodukci filmových materiálů.

Zapůjčitelé exponátů, fotografií a filmových materiálů: Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM), Národní technické muzeum v Praze (NTM), Archiv Národního technického muzea v Praze (ANTM), Muzeum hlavního města Prahy, Polabské muzeum, p.o., Národní filmový archiv (NFA), Krátký film Praha, a.s., DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.