21/12/2021 – 6/3/2022

Zasaženi bouří a klidem

škola Vladimíra Kopeckého 1990–2008

Vladimír Kopecký, legenda českého i světového výtvarného umění, působil v letech 1990–2008 jako vedoucí Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za tuto dobu vychoval celou řadu studentů – možná lépe ovlivnil, než vychoval –, jeho nedogmatický a komplexně rozvíjející způsob výuky měl pro mnoho z nich iniciační význam. Předestřel jim cestu k otevřenému chápání vzniku díla a umělecké tvorby, v němž nemusí platit žádná omezení kromě těch, která si umělec se vší pokorou, odpovědností a odvahou stanoví sám. Na tom, že „věc má mít tajemství“, jako na důležitém poselství ateliérových schůzek se shodli téměř všichni jeho bývalí posluchači. Stejně tak na důrazu na individuální vyjádření v tom médiu, které se k myšlené ideji váže.

Název výstavy vychází z jednoho známého textu Vladimíra Kopeckého: „Mám rád ticho absolutní i bouři vesmírnou…“, jehož zjednodušená varianta se objevila i v názvu jeho monografie Bouře a klid. Vyjadřuje krajní polohy jeho díla i osobnosti, oscilační pohyb mezi přísnou geometrií a radikálním autorským gestem. Zároveň má naznačit charakter osobnosti, jejímuž působení byli jeho studenti vystaveni.

Nebylo možné vystavit ukázky prací všech studentů a stážistů, kteří Kopeckého ateliérem prošli. Pokusili jsme se představit co nejpestřejší „vzorek“, různé ročníky absolutoria, rozličná média (je zajímavé, kolik původních „sklářů“ se právě pod vlivem Kopeckého od skla rozběhlo k dalším výtvarným médiím a technikám), rozmanitá témata, materiálové i obsahové experimenty…

Vystavujících čtrnáct absolventů je doplněno o „hosta“ výstavy, o práci sklářského výtvarníka Mariana Volrába, který byl na akademické půdě Kopeckého asistentem, spolu s ním se podílel na formování studentů, ale také Kopeckého podněty sám přijímal.

Výstava Zasaženi bouří a klidem není pojímána jako hommage à Kopecký. Jednotlivá díla a úvodní krátké autorské textové vstupy mají charakterizovat vztah daného výtvarníka ke Kopeckému, vazbu, to, co si ze soubytí s ním odnesl, impulz do dalšího profesního a často i osobního života. Některá vystavená díla vznikla přímo pro tuto expozici, jiná autoři zvolili s tím, že jejich prostřednictvím vnímají souvislost s Kopeckého pedagogickým působením či že vyjadřují cestu, kterou díky němu ušli. Cestu velmi svobodné, autentické tvorby.

 

– Helena Musilová

Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek

Kurátorka výstavy: Helena Musilová
Produkce: Alena Holubová
Architektonické řešení: Jaroslav Bárta
Grafické řešení: Matěj Bárta
Jazyková redakce: Jana Křížová
Překlad do angličtiny: Tomáš Hausner
Doprovodné programy: Barbora Štefánková
Propagace: Jana Pelouchová
Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o., Výstavnictví Praha, a. s.
Spolupráce: Klára Horáčková, Michal Jahn Neugarten

Poděkování:

autorům za zapůjčení děl a spolupráci na realizaci projektu; Jakubu Čermákovi, Štěpánu Lautnerovi, Ivelině Marinové, Petru Medkovi, Miloši Věrnému a Lence Vikové za technickou podporu a pomoc při přípravě expozice.

Marian Volráb
30. 8. 1961, Příbram

sklářský výtvarník, malíř, pedagog

Žije a působí v Praze, Nučicích a ve Volenicích.

 

Studia

1978–1982 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1982–1988 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Stanislav Libenský, Jaroslav Svoboda)

 

Působení

1986–2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, od roku 1990 odborný asistent v Ateliéru skla Vladimíra Kopeckého

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Národní galerie Praha, Severočeské muzeum v Liberci, Victoria and Albert Museum London, Museum Kunstpalast – Glasmuseum Hentrich v Düsseldorfu aj.

 

Marian Volráb: Ztracená vzpomínka, 2019
tavený, broušený a rytý skleněný objekt
62×70×16 cm, majetek autora

 

Každá věc má mít své tajemství.

Pavel Mrkus
28. 3. 1970, Mělník, 2012

sklářský výtvarník, malíř, autor multimediálních a audiovizuálních děl, pedagog, kurátor

Žije a působí v severních Čechách.

 

Studia

1984–1988 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1989–1995 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
1991 stáž na Polytechnic University, Stoke on Trent, Velká Británie
1998–1999 Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Praha

 

Působení

1995–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, odborný asistent v Ateliéru skla Vladimíra Kopeckého
2000–2004 Toyama City Institute of Glass Art, Tojama, Japonsko, hostující pedagog
2005–2008 Technická univerzita v Liberci, odborný asistent v Ateliéru digitálních médií
2006 Glass and Digital Media depts. at Rhode Island School of Design, Providence, USA, hostující pedagog
2006–2008 Národní galerie v Praze, ArtCrossing – multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele, autor a odborný garant
od 2008 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, vedoucí ateliéru Time-Based Media (spolu s Danielem Hanzlíkem), od roku 2015 děkan fakulty

Zastoupení ve sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, The Corning Museum of Glass, USA; Toyama City Collection a The Iwate Museum of Art, Morioka v Japonsku aj.

 

Pavel Mrkus: Černá díra – horizont události, 2021
video, 2 min., majetek autora

 

Horizont událostí.

Daniel Hanzlík
11. 8. 1970, Teplice

malíř, sochař, autor multimediálních a audiovizuálních děl, pedagog, kurátor

Žije a působí v Praze a Ústí nad Labem.

 

Studia

1984–1988 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
1989–1995 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Jaroslav Svoboda, Vladimír Kopecký)
1996 Pilchuck Glass School, Seattle, USA

 

Působení

Výtvarník ve svobodném povolání
od 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, vedoucí ateliéru Time-Based Media (spolu s Pavlem Mrkusem)

Zastoupení ve sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Moravská galerie v Brně, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho v Českém Krumlově, Modern Gallery in Rijeka, Chorvatsko aj.

 

Daniel Hanzlík: Default Setting, 2021
video, 13 min.
majetek autora

Daniel Hanzlík: Výchozí plán I, 2019
akryl, plátno, 120×90 cm, majetek autora

 

Mám rád ticho absolutní i bouři vesmírnou.

Stanislav Müller
17. 9. 1971, Teplice

sklářský výtvarník, sochař, performer, autor multimediálních instalací

Žije a působí v Teplicích a Třebenicích.

 

Studia

1986–1990 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
1991–1997 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
1996 Pilchuck Glass School, Seattle, USA

 

Působení

Výtvarník ve svobodném povolání, od roku 1995 rozpracovávající dlouhodobý projekt Mirror Man
1996–2012 Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem, vedoucí výroby scén
2012–2016 Toyama City Institute of Glass Art, Tojama, Japonsko, hostující pedagog

Zastoupení ve sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, The Corning Museum of Glass, USA; Toyama City Collection a The Iwate Museum of Art, Morioka v Japonsku aj.

 

Stanislav Müller: Prisman, 2021
nebarvené optické sklo plné, broušené ve hmotě, lepené
60×20×20 cm, majetek autora

 

Jednosměrná jízdenka.

Alena Matějka
26. 1. 1966, Jindřichův Hradec

sklářská výtvarnice, sochařka, autorka instalací a prostorových realizací

Žije a působí v Dobešově.

 

Studia

1981–1985 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1989–1997 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
2000–2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký), doktorské studium
2003 stáž v The National Glass Centre and The University of Sunderland, Velká Británie

 

Působení

2003 University of Sunderland, Velká Británie, hostující pedagožka
2009 Pilchuck Glass School, kurz Aesthetics of Pattern, USA, lektorka
2018 Toyama City Institute of Glass Art, Tojama, Japonsko, hostující pedagožka
2018 Shanghai Polytechnic University, School of Applied Arts Design, Šanghaj, Čína, vedoucí lektorka workshopu

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východočeské muzeum v Pardubicích, Glasmuseum Alter Hof Herding, Ernsting Stiftung, Coesfeld-Lette, a Landesmuseum Kassel v Německu, Collection of Glass, City Council Toyama v Japonsku.

 

Alena Matějka: Sunset, 2021
tabulové lehané, malované sklo
85×160×2 cm, majetek autorky

 

Divokost. Nespoutanost.

Tomáš Plesl
15. 7. 1974, Jablonec nad Nisou

malíř, sklářský výtvarník, pedagog

Žije a působí v Železném Brodě.

 

Studia

1988–1992 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, oddělení Hutní tvarování skla
1992–1998 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér sklo v architektuře (Marian Karel), Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
1998–1999 praxe ve sklářských hutích

 

Působení

1999–2001 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, výtvarné vedení oboru Hutní tvarování skla, od 2000 výtvarné vedení oboru Malování skla
2001–2018 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou, vedení oboru Design bižuterie a módního doplňku
od 2018 asistent pedagoga na základní škole (specializace slabozrakých dětí)
od 2020 výtvarný pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, obor Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách, např. Oblastní galerie Liberec, Městské muzeum v Železném Brodě.

 

Tomáš Plesl: Římská freska, 2021
akryl, plátno, 140×180 cm, majetek autora

 

Prostorná svoboda ve svobodném prostoru.

Lada Semecká
14. 2. 1973, Teplice

sklářská výtvarnice, designérka, sochařka, autorka materiálových audiovizuálních instalací a sklářských realizací v architektuře, pedagožka

Žije v Teplicích, působí v Ústí nad Labem.

 

Studia

1986–1990 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1991–1992 Institut výtvarné kultury, Ústí nad Labem, ateliér Sklářský design (Pavel Mizera)
1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
1997 stáž na Latvian Art Academy, Riga, Lotyšsko
1998 stáž na Stieglitz Academy, St. Petersburg, Rusko
2007 stipendium – kurz Pate de Verre v Pilchuck Glass School (Etsuko Nishi)
2014–2020 nedokončené Ph.D. studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Michal Slejška)

 

Působení

2000–2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, vedoucí dílny a lektorka v Ateliéru skla Vladimíra Kopeckého
2008–2012 Toyama City Institute of Glass Art, Tojama, Japonsko, hostující pedagožka
od / since 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, odborná asistentka ateliéru Prostorová tvorba na katedře všeobecné průpravy, od roku 2017 vedoucí ateliéru Prostorová tvorba tamtéž
2015 Seto City Ceramics and Glass Art Centre, Japonsko, rezidenční pobyt

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Corning Museum of Glass v USA, Kunstsammlungen der Veste Coburg v Německu, Toyama City Collection a Seto City Museum v Japonsku.

 

Lada Semecká: Obláčky, 2010–2021
stavované sklo, 49×77, 44×53, 44×53, 44×53 a 31×42 cm, 5 kusů, majetek autorky

 

Nezajímá mě pravda, zajímá mě, jak to zní.

Barbora Křivská
5. 7. 1976, Praha

sklářská výtvarnice, malířka, pedagožka

Žije a působí v Praze.

 

Studia

1990–1994 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha
1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
1998 a / and 1999 stáž v  L’École Supérieure des Beaux Arts de Marseille, Francie

 

Působení / Career

od 2000 učitelka výtvarné výchovy na Základní škole Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky v Praze

 

Barbora Křivská: Série oblečených váz, 2021
Cirkus – v. 35, ø 18 cm,
Komplikovaná – v. 50, ø 17 cm,
Oko – v. 50, ø 17 cm,
Měsíc – v. 70, ø 19 cm,
Fialové vajce – v. 70, ø 19 cm,
Krabice – v. 60, ø 18 cm,
Bílá punčoška – v. 28, ø 8 cm,
Rozhledna – v. 60, ø 18 cm,
Růžová punčoška – v. 23, ø 10 cm,
technické sklo, textil a vyšívání, majetek autorky

 

Živelnost a spontánnost.

Václav Řezáč
2. 4. 1977 Planá u Mariánských Lázní

sklářský výtvarník, návrhář a pedagog

Žije a působí v Liberci a Železném Brodě.

 

Studia

1991–1995 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, obor Hutní tvarování skla
1995–2001 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)

 

Působení

2002–2003 Nadační fond Martina Bubera, Ostrov u Tisé
2006–2016 Studio skleněné tavené plastiky Lhotský
2016–2019 Toyama City Institute of Glass Art, Tojama, Japonsko, hostující pedagog
od / since 2020 Technická univerzita v Liberci, katedra designu, obor Sklo

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východočeské muzeum v Pardubicích, Městské muzeum Železný Brod, Toyama Glass Art Museum, Japonsko

 

Václav Řezáč: Pinda, 2019
sklo tavené do formy, broušené, polité žhavým sklem
115×73×40 cm, majetek autora

 

Harmonie kontrastů.

Michal Jahn Neugarten
22. 11. 1978, Praha

malíř, režisér, art director, hudebník

Žije a působí v Praze.

 

Studia

1993–1997 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
1997–2002 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)

 

Působení

Výtvarník ve svobodném povolání

 

Michal Jahn Neugarten: Portrét umělce, 2021
koláž, akryl, plátno, 165×100 cm, triptych, majetek autora 

 

Není kam spěchat.

Marcel Mochal
21. 2. 1978 Turnov

designér, spoluzakladatel studia LLEV, umělec, kurátor a pedagog

Žije v Turnově, působí v Ústí nad Labem.

 

Studia

1993–1997 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, obor Sklářské formy a kovorytí
1997–1998 Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou, obor Mince a medaile
1998–2004 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
2001 stáž v Academy of Fine Arts in Kraków, Polsko, ateliér Fotografie
2002 stáž v School of Crafts and Design Hämeenlinna, Finsko, ateliér Sklo
2013 stáž – Letní sklářská dílna, Železný Brod

 

Pracovní stáž

2000 Jogdžakarta, Semarang, Jáva, Indonésie

 

Působení

2008–2015 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, pedagog, od roku 2009 vedoucí ateliéru Hutní tvarování skla, počínaje rokem 2010 vedoucí ateliéru Produktový design
2016 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, zastupující vedoucí Ateliéru sklo
od 2017 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, vedoucí ateliéru Sklo, od roku 2019 proděkan pro rozvoj

Zastoupení ve sbírkách např. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Moravská galerie Brno aj.

 

LLEV (Eva Mochalová & Marcel Mochal) Psychee, 2021
sklo foukané do vypěstované formy z mycelia a bukových pilin
33×15×18 cm, 3 kusy, majetek autorů

 

Být sami sebou.

Klára Horáčková
26. 10. 1980, Praha

sochařka, designérka, autorka multimediálních a mechanických instalací a instalací pro architekturu, pedagožka

Žije a působí v Praze.

 

Studia

1995–1999 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
1998 stáž v Glasfachschule Rheinbach, Německo
2000–2006 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
2003 stáž na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Praha, Ateliér sochařství (Jiří Beránek)
2004 stáž ve Wetterhof School of Art and Design, Häme Polytechnic, Hämeenlinna, Finsko

 

Působení

Výtvarnice ve svobodném povolání
od 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, vedoucí sklářské dílny, od roku 2012 odborná asistentka Ateliéru skla
od 2015 Transformations in Glass, Prague Institute, North Carolina State University, vedoucí studia, od 2017 pedagožka tamtéž

Zastoupení v domácích i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Sklářské muzeum a Ajeto Art Glass Museum v Novém Boru, Imagine Museum – Contemporary Glass Art, St. Petersburg, Florida, USA, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria v Egyptě, Glasmuseum Alter Hof Herding, Ernsting Stiftung, Coesfeld-Lette v Německu aj.

 

Klára Horáčková: Twins, 2019
v peci tvarované sklo, autorská technika
47×24×14 cm, majetek autorky

 

Rozbíjím řád, formuji chaos, nahlížím za temnotu.

Zdeněk Trs
1. 5. 1985, Liberec

malíř

Žije a působí v Praze.

 

Studia

2000–2004 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou
2004–2007 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
2007–2010 Akademie výtvarných umění, Praha, ateliér klasických malířských technik Zdeňka Berana

 

Působení

Výtvarník ve svobodném povolání.

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Národní galerie Praha, Oblastní galerie v Liberci aj.

 

Zdeněk Trs: Bez názvu, 2021
akryl, olej, plátno, 120×80 cm, 2 kusy, majetek autora

 

Dva středy.

Lenka Stejskalová-Skoumalová
3. 5. 1978, Svitavy

sklářská výtvarnice, sochařka, pedagožka

Žije a působí v Praze.

 

Studia

1993–1997 Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha
1997–1999 Vyšší odborná škola sklářská, Nový Bor
2001–2007 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér skla (Vladimír Kopecký)
2003 studijní stáž v The Academy of Fine Arts in Kraków, Polsko
2005 studijní stáž v Universidad de Granada de Bellas Artes, Španělsko
2004–2006 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, pedagogická aprobace

 

Působení

2007–2008 Střední umělecká škola textilních řemesel a Vyšší odborná škola Praha, pedagog, vedoucí výtvarného oboru
od 2014 České vysoké učení technické Praha, Fakulta architektury – Ústav výtvarné tvorby, odborná asistentka, pedagožka kresby, figurální kresby a plenérových programů (výtvarné intervence do krajiny, site-specific projekty), garantka kurzů pro obor Průmyslový design
od 2015 Akademie Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, Praha, externí pedagožka výtvarných předmětů oboru Design

Zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, mj. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, sbírka Botanického ústavu Akademie věd České republiky

 

Lenka Stejskalová-Skoumalová: Geneze, 2020
tavené sklo, čedič litý do formy, 26×23×18 cm, majetek autorky

Lenka Stejskalová-Skoumalová: Trhlina v čase, 2008
lehané sklo, 180×90 cm,
majetek autorky

 

Intenzita věcí skrytých.

Pavel Skrott
10. 6. 1987, Zábřeh

malíř

Žije a působí v Praze.

 

Studia

2003–2007 Střední škola uměleckých řemesel, Brno
2007–2013 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (Vladimír Kopecký, Rony Plesl)
2010 stáž na Akademii výtvarných umění, Praha (Jitka Svobodová)
2012 stáž v Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Nizozemsko

 

Působení

Výtvarník ve svobodném povolání.

Zastoupení v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

 

Pavel Skrott: Zrnění, 2021
roláž, fix, papír, 210×100 cm, 2 kusy, majetek autora 

 

Možnost spojení protikladů.