Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek

18/9/2021 – 5/12/2021

Hra. Hra? Hra!

Luba Bakičová & Barbora Štefánková

Výstava Hra. Hra? Hra! prezentuje kontrast práce dvou v současnosti nejvýraznějších a profesně velmi úspěšných představitelek mladé autorské sklářské tvorby v České republice.

V pojetí Luby Bakičové není „hra“ ničím jiným než synonymem kreativity a symbolem invazí do systematické experimentace s materií skla. Jde nejen o technologické, ale i o vizuální experimenty s charakteristickými vlastnostmi, jakými jsou tvrdost, křehkost, transparence… Bakičová „umí“ viskozitu skla v horkém stavu jakoby zastavit, přesto její artefakt po vychlazení – tedy v tuhém stavu – vazký až rosolovitý dojem stále vzbuzuje. Jindy autorka sklo komponuje i s prvky žáruvzdorné hmoty – které se říká trochu nepřesně žárobeton. Zapojením betonu do estetiky vyznění tvaru se zabývala kdysi již brutalistní architektura, občas byl beton zapojován do prezentace, kdy se do něj vkládaly prvky skla a beton nahrazoval stěnu nebo nosnou strukturu… Dosud se neobjevilo nic v podobě, jak k těmto spojením přistupuje Luba Bakičová. Oba materiály jsou logicky v kompozici prolnuté, dochází v nich často ke kontrastu nespojitelného: tvrdost staví proti měkkosti, pevnost formy kombinuje s „marmeládovostí“ tekoucí skloviny, vytváří sklo se zdáním sulcu, pružné želatiny, nebo dokonce plastu. Tyto vizuální provokace najdeme třeba v kontrastu exaktního geometrizujícího těla plastiky, která v úpatí přechází do roztékající se skloviny. Stále to sice vypadá jako měkká součást objektu, ale protože je v určitém momentě v peci tato „degradace“ mistrovsky zastavena a vychlazena, jedná se pouze o optickou šalbu. I to je hra. Jindy Bakičové objekt vypadá jako kus měkkého želé, které jako by se buď vysmeklo z tlaku proti sobě působících dvou hranolů, anebo prostě v podobě „blobu“ či hranolu z „barevného agaru“ přetéká přes hranu své podložky, případně obtéká cestou ještě kus žárobetonového prvku. V současnosti se tavením zabývají stovky mladých sklářů ve světě, přesto to byla „jiná“ díla Luby Bakičové, která byla vybrána do úzkého finále prestižní světové soutěže Young Glass 2017 v dánském Ebeltoftu a vystavována v nejznámějších sklářských centrech Evropy.

U Barbory Štefánkové je hra jako manipulace s významy a formami naprosto zásadní podstatou její tvorby. Ačkoli pochází z rodiny provozující sklářské studio v Desné, nezdá se, že by se zaměřením rodinné firmy Barbora Štefánková nechala nějak svazovat. Značnou výhodou nicméně zůstává možnost spolupracovat s otcem, vynikajícím sklářským mistrem Martinem Štefánkem. Jeho smysl pro výtvarnou podstatu návrhu i zručnost v manipulaci s horkou sklovinou jsou až tak velké, že jeho podíl na realizaci atakuje hranici spoluautorství. Empaticky cítí a s notnou erudicí zhmotňuje nápady své dcery. Ač je Barbora Štefánková také výbornou designérkou, ve volné tvorbě překračuje hranice soudobé sklářské tvorby a otevírá ji směrem k druhé vlně české postmoderny, v níž je stejně jako v té první „vše dovoleno“. Neplatí zde žádné hranice a bohatost formy, inspirace jinými obdobími či přenosy z jiných oborů znamená, že vrstvení dalších dekorů, zlacení, šturců a tím pádem i významů není nikdy dost. Autorka se pohybuje na hranici bláznivých veselých her a vyprávění jako „režisérka“ scénických dramat s trochu bizarními retrofigurkami lidí, zvířátek či panenek. Ty jsou nápadně podobné barvotiskovým figurám holčiček a chlapečků, které známe jako excelentní kýče z pohlednic, časopisů či reklamy minulého století. Štefánkovou baví s nimi provokovat, vodit nás kolem nich a bezpečně od kýče uhýbat třeba už jen tím, že ve svých objektech redukuje barvu. Jde o sklářsky výborně provedené, zábavné a v každém případě hravé „maškarády“, které nejsou jen formálně vytvářené, ale vycházejí z autorčiných soukromých zážitků, přání, glos současnosti, kulturních zážitků či trochu psychedelických snových vzpomínek. Vzbuzují veselí, avšak týkající se i neradostných soukromých emocí. Jsou svým způsobem zároveň osobními zpověďmi, a proto je můžeme vidět jako hry šálivé – ovšem i nešálivé, protože vážné a nostalgické.

Není to pouze materie skla, co obě autorky spojuje, ale též talent, zkušenosti ze zahraničí a pozitivní ohlas profesionální i laické veřejnosti na jejich díla. Obě jsou dynamickými a spontánními osobnostmi, kreativitu cítíme z každé jejich realizace, které rozvíjejí obě naprosto originálním způsobem, v němž nechybějí provokace, humor, emoce. Tvorba jako hra je prastarý princip v umělecké produkci a může mít (a také u těchto dvou autorek má) různé fasety a limity. Na hru je možné pohlížet jako na schopnost podívat se na věci nezatíženě, jinak, než je zvykem. A tak u obou nalézáme příslušnost ke klasickému latinsky „homo ludens“ přetvořenému do současného myšlení mladé generace a sklářských podmínek…

Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek
Foto: Ondřej Kocourek

Kurátorka výstavy: Sylva Petrová
Produkce: Alena Holubová
Architektonické řešení: Emil Zavadil
Grafické řešení: Matěj Bárta
Jazyková redakce: Jana Křížová
Překlad do angličtiny: EUFRAT Group, s. r. o., Plzeň (Radek Chejlava)
Doprovodné programy: Barbora Štefánková
Propagace: Jana Pelouchová
Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o., Artelo, s. r. o.
Spolupráce: Helena Musilová

Poděkování:

autorkám za zapůjčení děl a spolupráci na realizaci projektu; Jakubu Čermákovi, Jiřímu Leubnerovi, Petru Medkovi, Miloši Věrnému a Lence Vikové za technickou podporu a pomoc při přípravě expozice.

Luba Bakičová

1985 narozena ve slovenské Ilavě

2000–2004
Združená stredná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko

2005–2012
Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem, docent Ilja Bílek

2010
National Academy of Arts, Sofie, Bulharsko

2006
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

2008
Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
8. Art Glass Festival, Galerie Minea, Karlovy Vary

2009
9. Art Glass Festival, Galerie Minea, Karlovy Vary
Také sklo, Univerzitní galerie, Plzeň
Cena Stanislava Libenského, Clam-Gallasův palác, Praha

2010
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

2011
Glasmuseum – Alter Hof Herding, Coesfeld-Lette, Německo
Biennale of glass, Conseil Général du Bas-Rhin, Place du Quartier Blanc, Štrasburk, Francie

2012
Prague Festival – výběr z předchozích ročníků, Czech Center, New York, USA

2013
Sklo versus, Galerie Industra, Brno
Střepy modernity, Industrial Gallery, Ostrava
Severská kombinace, Galerie N, Jablonec nad Nisou
Zwieseler Kölbl, Ehemaliges Mädchenschulhaus, Zwiesel, Německo

2014
Sklo není jenom slovo, Muzeum města Ústí nad Labem
Designblok (FUD UJEP, ateliér Sklo), dům U Minuty, Praha
Affordable Art Fair, Hamburk, Německo

2015
Vitrofestival, Vitromusée Romont, Švýcarsko
Art and Antique, Hofburg, Rakousko
Sklo nad Labem, Sklářské muzeum, Nový Bor

2016
Czech Design Week, OD Kotva, Praha
Bez limitu, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
AHOY! Glass Art, České centrum, Praha
AHOY! Glass & Design, Galerie N, Jablonec nad Nisou
AHOY! Glass Design, Galerie Glassimo, Praha
16. Festival of Glass Art, Galerie Minea, Karlovy Vary

2017
Za hranou skla, Galerie Tančící dům, Praha
Young Glass, Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko
Young Glass, Glass Factory, Boda Glasbruk, Švédsko

2018
Young Glass, National Glass Centre, Sunderland, Velká Británie
Ex post, Muzeum města Brna

2021
Czech Glass, Quo vadis?!, GAD – Giudecca Art District, Benátky, Itálie

2009
Ilja Bílek – sklo, Lucie Sokolová – malba, Luba Bakičová – kresba, Ostravské muzeum, Ostrava

2010
Konstrukce-destrukce, s Iljou Bílkem, Novoměstská radnice, Praha

2011
Sklo, beton, železo, s Iljou Bílkem a Ivanem Illovským, Slovenský institut v Praze

2012
Deformácia zón, s Iljou Bílkem, Galéria NOVA, Bratislava, Slovensko
Bohemian Glass, s Iljou Bílkem, Gallery ’t Walvis, Schiedam-Rotterdam, Nizozemsko

2013
Skloňování, s Iljou Bílkem, Severočeská galerie, Litoměřice

2014
Plán B, s Iljou Bílkem, Galerie Pokorná, Praha
2× sklo, s Iljou Bílkem, Východočeské muzeum v Pardubicích
The Expected Unexpected, s Iljou Bílkem, Glasgalerie Stölting, Hamburk, Německo
Glass v nás, s Iljou Bílkem, Industrial Gallery, Ostrava

2017
Bellart Gallery, s Iljou Bílkem, Vídeň, Rakousko
Bez lesku, s Iljou Bílkem, Nová síň, Praha
Bez lesku 2, s Iljou Bílkem, Severočeské muzeum v Liberci

2019
1:06, [Kunst] Projekte, s Gyeorem Leem, Mannheim, Německo

2020
Yes Name, Glasgalerie Stölting, Hamburk, Německo

2008
1. místo v národní soutěži sklářských škol Sanssouci, Karlovy Vary

2011
finalistka soutěže Ceny skla Galérie Nova, Bratislava, Slovensko
2.místo, ArtZept International Design Awards, Milán, Itálie

2016
2. místo, ArtZept International Design Awards, Milán, Itálie

Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko
Glasmuseum – Alter Hof Herding, Coesfeld-Lette, Německo
Severočeské muzeum v Liberci
Východočeské muzeum v Pardubicích

Barbora Štefánková

1991 narozena v Jilemnici

2006–2010
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově

2010–2012
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě

2012–2017
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér profesora Ronyho Plesla

2010
Výstava maturitních prací, Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově

2011
Junior Glass Match Sanssouci, Spa Resort Sanssouci, Karlovy Vary

2011–2012
Letní výstava, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě

2014
POP-UP: SKLO/GLASS, ZIBA, Praha
A.TO.MY!, Galerie N, Jablonec nad Nisou
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, Galerie Moser, Praha

2015
Manifesto, Museum of Decorative Arts, Schloss Pillnitz, Drážďany, Německo
Glass to Face /unavoidable/, (A)VOID Floating Gallery, Praha
Sklony, Glassimo, Praha

2016
Pokoje, Containall Cihelná, Praha
Designblok, Výstaviště Holešovice, Praha
UMPRUM – MANIFESTO – Salone Internazionale del Mobile, Palazzo Clerici, Milán, Itálie

2017
Více než 9539 dní, Galerie NIKA, Praha
Diploma Selection, Designblok, Výstaviště Holešovice, Praha
Křehká síla skla, Galerie Tančící dům – aukce Dorotheum, Praha
Fragile, Glassimo, Praha
Stanislav Libenský Award, DOX, Praha
Skleněná vila, Villa P651 – Home of The Běhal Fejér Institute, Praha
Mezinárodní trienále skla a bižuterie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

2018
Golden kids, Helena Dařbujánová showroom, Window Gallery, Praha
Colours of Transparency, Galerie HYB, Praha
Imatrikulace, Kvalitář, Praha
Colours of Transparency, London Design Fair, Londýn, Velká Británie
Concorso Internazionale di vetro artistico e di design, Castello Sforzesco, Milán, Itálie

2019
Czech Design Week, Kongresové centrum, Praha
My Young Pink Ecologist, Meat Design Ostrava
19. ročník Festivalu uměleckého skla – Glassfest, Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary
Proti němu, Zlin Design Week, Zlín
Skleněná sobota, design v Portheimce, Portheimka – Museum skla, Praha

2016
Adventní kalendář, Kaš-mi-daš, Praha

2019
Designérská kresba, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Sklo – Singing in the Rain, Letní škola FUD, Ústí nad Labem
Pareidolie aneb Přerušení dodávky elektřiny, Zlin Design Week, Zlín

2009
vítězný návrh medaile pro olympiádu dětí a mládeže v Liberci
vítězný návrh korunky pro soutěž Česká Miss

2010, 2012, 2014
vítězné ilustrace pro dětskou knížku Vyprávěnky čubičky Kvídy

2011
vítězka Junior Glass Match Sanssouci

Museum of Decorative Arts, Schloss Pillnitz, Drážďany, Německo
Portheimka – Museum skla, Praha

Luba Bakičová / Orange Attack, 2014
tavené sklo
majetek autorky

 

Ano, v tomto objektu je obsažen atak, tedy útok. Jeho vjem nás napadá, dotírá na nás, divně nás přitahuje. Čím? Tím, co ze zkušenosti dobře známe. Nechápeme, proč se věci uspořádané v našem životě náhle mění v nepostižitelné a neuchopitelné… Proč lidé nemohou odolat sledování neštěstí a luštění neznámých jevů? Záhady, které přesahují naši zkušenost, nás prostě nenechají v klidu.

Luba Bakičová / Yes name, 2021
tavené sklo
majetek autorky

 

Dnešek je posedlý příběhy, vyprávěnkami a obsahovou epikou… Příběh tohoto objektu je prostý: vypráví o materiálu, který byl kdysi – v počátečním modu zpracování – žhavý, viskózní či tekoucí a který je teď vychladlý, tvrdý a křehký. A proto pohled na objekt vzbuzuje platonskou otázku: Je to, co okolo sebe vidíme, opravdu realita, nebo je realita to, co je ve skutečnosti jen zdáním?

Luba Bakičová / On the Edge, 2014
tavené sklo
majetek autorky

 

Skleněná masa, již několik století skláři broušená do geometrických faset, předstírá brilianty, evokuje dojem luxusu. Tady se sklo změnilo v organický blob… Není blýskavý, luxus nemá v úmyslu vzbuzovat. Přepadne tato velká organická věc přes hranu podstavce? Popoleze kousek zpátky nad hranu? Zkusme přemýšlet o tom, jak se nám statický tvar skleněného objektu ve vnitřním pocitu mění ve tvar dynamický.

Luba Bakičová / Yes name, 2019
tavené sklo
majetek autorky

 

Betonový kvádr si asi málokdo představuje jako břemeno, které bychom umístili na sklo. I v tomto případě autorka obrací naše myšlení naruby a ukazuje nám, v jakých zajetých představách a stereotypech se pohybujeme: betonový kvádr na sklo seshora pouští a přikrývá váhou betonu. A sklo? Místo střepů pod kvádrem vidíme roztékající se hustou hmotu tekoucího skla, která kvádr dokonce nadnáší(!).

Barbora Štefánková / 9539 dní: Naše masky, 2017
hutně tvarované opalinové a foukané křišťálové sklo, zlacený cín
majetek autorky

 

V roce 2017 autorka ukončila svá vysokoškolská studia na UMPRUM. Graduovala instalací, jejíž součástí byla i tato kapsle s figurkami nazvanými Naše masky. Nejsme schopni rozeznat, jestli jde o figurky z komedie dell’arte, z výročního kalendáře minulého století, či jiné doby, ale to není podstatné. Jedná se o vizuální parafrázi poznání, že lidské společenství odedávna více než na vlastní identitě funguje na principu společenským konsenzem přijatých rolí.

Barbora Štefánková / 9539 dní: Pro mé zlaté srdce, 2017
hutně tvarované opalinové a foukané křišťálové sklo, zlacený cín
majetek autorky

 

Chránit něco skleněným poklopem (tzv. šturcem) vždy znamená střežit hodnotu, kterou považujeme za nutné opatrovat. Nejvyšší ochranu získaly v historii relikvie, tj. ostatky světců – které byly chráněny právě takovými skleněnými poklopy, jež umělkyně používá často a ráda. Ne však náhodně. I v tom je kus symboliky významu tohoto a dalších výstavních kusů, trochu i provokace, a jak můžeme tušit podle autorčiny schopnosti žertovat, také malinko ironie.

Barbora Štefánková / Opičí poklad II, 2019
hutně tvarované opalinové a šedé sklo
majetek autorky

 

Stylizované a velice oblíbené ztvárnění zvířat – ryb, volavek atp. – se v českém hutním skle objevovalo naposledy v padesátých a šedesátých letech minulého století. Pak se delší dobu zájem umělců od této disciplíny odklonil, ale roku 2017 se zase vrací. Žádná výzva nemůže být pro autorku a spolupracujícího Martina Štefánka malá. Rozverná, veselá opička z rodu makaků šplhá po stříbrném řetízku a její poťouchlý výraz nás dokáže pobavit… Symbolizuje mimo jiné fakt, že v umění skla nejsou žádná témata navždy vyčerpaná.

Barbora Štefánková / Z lásky: Miluji tě k sežrání, 2021
hutně tvarované alabastrové a červené sklo, foukaný a broušený křišťál
majetek autorky

 

Postmoderní názor, který vtrhl do českého skla v osmdesátých letech 20. století, byl spjat s kritikou a zesměšňováním centrálně řízené kultury či jejích politických limitů. Můžeme být rádi, že dnes tento cíl autorku zajímat už nemusí. Obrací se k privátnějším námětům svého života a jeho vnímání. A dost možná dokonce i k osobním, jejichž emocionálnost a patos dovede mile „shodit“ tím, že v jejím podání holčička pojídá packu svého medvídka, a naplňuje tak s úsměvem známé české úsloví, jež nalézáme v názvu.