Doprovodné programy ke stálé a krátkodobé expozici pro školy spojené s workshopem

 

 

DOPROVODNÝ WORKSHOP K VÝSTAVĚ HRA. HRA? HRA!

Experiment: svíčka

Doprovodný program obsahující komentovanou prohlídku výstavy Hra. Hra? Hra! – Luba Bakičová, Barbora Štefánková a následnou výtvarnou reflexi v ateliéru musea zaměřenou na výrobu jedinečné svíčky.

Luba Bakičová ve volné tvorbě pracuje s kontrastem geometrické exaktní formy a obrazu tekoucí skloviny, která je zastavená (tedy vychlazená) v určitém momentu. Sklo vypadá jako kus měkkého želé, které jakoby se vysmeklo tlaku dvou hranolů. Výrobní postup svíčky je inspirován díly této autorky.

Objednání workshopu 14 dní předem, ena: 850 + 10 Kč za osobu (skupina maximálně 15 osob), délka: 60 minut, dle šikovnosti (maximálně 90 minut).

 

SKLENĚNÉ ŘEMESLO OŽÍVÁ V MUSEU SKLA PORTHEIMKA

LampiÓn

Kdo by potřeboval zimní slunovrat, když má LampiÓn?

Komentovaná prohlídka stálé i krátkodobé expozice a sezónní workshop výroby skleněného lampionu.

Malba prostředky, které byste v obchodu s uměleckými potřebami jen těžko hledali. Naše umělecké nástroje objevujeme v obchodech s domácími potřebami, železářstvích, během procházek přírodou nebo prohrabováním se v kuchyňských zásuvkách či koších na recyklovaný odpad. Účastníkům nabídneme škálu alternativních možností, které rozšíří jejich tvůrčí představivost. Touto cestou nalezený rukopis pak aplikují při výrobě skleněného lampionu.

Objednání workshopu 14 dní předem, cena: 850 + 50 Kč za žáka, délka: 60 minut, dle šikovnosti (maximálně 90 minut).

 

STÁLÉ WORKSHOPY

Krásno a výtvarno

Seznámení s barokem, jedním z posledních jednotných uměleckých slohů, v jedinečné barokní budově Portheimky, kterou si jako letohrádek postavil Kilián Ignác Dientzenhofer před 290 lety.

Přivítáme vás ve stálé expozici, která díky modernímu a současnému uměleckému sklu představuje a dotváří všechny umělecké oblasti, které sloh baroka ovlivnil. Od bohatě prostřené barokní hostiny, přes kapli, ústřední sál s dochovanými barokními malbami, krajinu, divadlo až po kabinet světových zajímavostí.

V rámci závěrečné dílny si mohou žáci/studenti vyzkoušet dle předchozí domluvy jedno téma či techniku:

  • Den a noc – dílna inspirovaná sochami Antonína Brauna, vytvoříme vlastní sádrové reliéfy či vyzkoušíme techniku kašírky
  • Malba na sklo za zvuků barokní hudby a hudby současné inspirované barokem inspirace autentickými nástěnnými malbami Václava Vavřince Reinera a instalací současného sklářského umění
  • Divadlo světla a stínu – tvorba netradiční vitráže z průhledných materiálů: technika koláže barevných pauzovacích papírů či barevných fólií, možnost vyzkoušet techniku fusingu (spékání barevných fólií)

Portheimka aneb jedna budova,
mnoho proměn, funkcí a majitelů

Bukvojka? Dientzenhoferův či Michnovský letohrádek? Portheimka?

Letos je tomu 290 let, co Kilián Ignác Dientzenhofer dokončil stavbu barokního letohrádku na Smíchově. Jak se proměnila tato budova a jak Smíchov, který ji obklopuje? A co nám napoví různé názvy budovy? Byl zde opravdu chován medvěd? A jak může vypadat budova v budoucnu?

Zajímavosti, historii a současnost Portheimky vám přiblíží lektoři muzea.

V rámci závěrečné dílny si mohou žáci/studenti zahrát na architekty a vyzkoušet Portheimku „dostavit“ či „přestavět“. Tvořit budeme přímo do fotografií Portheimky (historických i současných).

Od skleněné perly k soše

Kdy a jak přišli lidé na výrobu skla? Byla to náhoda, nebo záměr? Jaká je nejstarší skleněná památka? Existuje jen jeden způsob tvorby skla? A jak se používá sklo dnes?

Seznámení s historií a technikou výroby skla, které si ukážeme na interaktivní stěně v Museu skla – Portheimka. Ve stálé expozici či na výstavě prozkoumáme, kam až sahají hranice umění ze skla a zda nějaké hranice a omezení sklo v umění má.

V rámci závěrečné dílny si mohou žáci/studenti vyzkoušet dle předchozí domluvy jednu z těchto technik:

  • gravírování (čili rytí do užitkového skla)
  • malbu na sklo (na užitkové sklo či skleněné tabulky)

Pokud preferujete individuální prohlídku, je možné si pořídit průvodce stálou expozicí pro děti. Průvodce je pro 2 věkové kategorie, celobarevný a hraje si s efektem 3D. Každý list průvodce je zaměřen na jeden sál stálé expozice, ve kterém děti hledají odpovědi z průvodců, doplňují, kreslí, vymýšlí. Cena průvodce je 25 Kč (průvodce, 3D brýle, tužka).

Pro koho jsou programy určeny

Nabízené programy přizpůsobí lektoři adekvátně věku skupiny, jsou tedy vhodné pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Nabízená témata a techniky dílen je možné po domluvě jakkoli zkombinovat a přizpůsobit vašim potřebám.

Ceny za doprovodný program

pro školní skupiny v češtině:
850 Kč + 10 Kč/os. (skupina max. 15 os.)

pro školní skupiny v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
950 Kč + 60 Kč/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v češtině:
850 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
950 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

Rezervace

programy@museumportheimka.cz