Doprovodné programy k výstavě CAUTION: CONTENTS HOT! SKLO V NETRADIČNÍCH SOUVISLOSTECH pro školy

 

Pro koho jsou programy určeny

Nabízené programy přizpůsobí lektoři adekvátně věku skupiny, jsou tedy vhodné pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Nabízená témata a techniky dílen je možné po domluvě jakkoli zkombinovat a přizpůsobit vašim potřebám. Základem doprovodných programů je hravá prohlídka výstavy s lektorkou a následná výtvarná reflexe ve výtvarně-vzdělávacím ateliéru Musea skla Portheimka.

 

Dotek a otisk – struktura, povrch, kompozice
Je možné sklo propojit s jiným materiálem? Poznáme materiál po hmatu? Může se výstava otisknout do paměti i na papír?
V hravé prohlídce výstavy a následné výtvarné reflexi budeme společně hledat odpovědi nejen na naznačené otázky, ale také na ty, které budou žáky/studenty bezprostředně napadat v prostorách výstavy. V ateliéru budeme tvořit kombinovanými grafickými technikami tisku z výšky – monotypem nebo tiskem z koláže s důrazem na kompozici, strukturu a povrch.

 

Urban Vibe
Má každé město svůj les? Jak může vypadat a čím je tvořen? Je ve výstavě schován? Jak by vypadal, kdybychom ho navrhovali my?
V první části programu prozkoumáme výstavu a budeme hledat společné umělecké dílo Vendulky Prchalové a Heleny Todd, Urban Vibe. V ateliéru na uměleckou instalaci navážeme, staneme se na chvíli umělci a vytvoříme městský les dle vlastní představy. Tvořit budeme ve dvojicích variováním stejných tvarů (ve formě šablony či tvarů natištěných na fólii), jaké umělkyně použily v expozici. Důraz bude kladen na hru s liniemi a jejich variováním, obrysy a odlesk města formou malby fluorescentní barvou.

 

Sklo+
Lze kombinovat sklo v různých formách a tvarech s dalšími materiály, které mají jinou strukturu, povrch a vlastnosti?
Ve výstavě budeme společně studovat propojení různorodých materiálů se sklem v uměleckých dílech Vendulky Prchalové a Heleny Todd. V druhé části se přesuneme do ateliéru, kde vytvoříme umělecké dílo z obyčejné spotřební skleničky, kterou doplníme o materiál dle vlastního výběru (kůže, textil, plast…). Povrch skla můžeme umělecky dekorovat také pomocí sklářských technik (broušení skla, kresba a malba na sklo).

 

Průvodce+

Hravá prohlídka výstavy s lektorkou, která společně s dětmi poodhalí skryté významy artefaktů. V programu bude mít každý žák/student tištěného průvodce výstavou, který díky úkolům (doplňovačkám, hledání, dokreslování…) prohlubuje vizuální zážitky a udržuje divákovu pozornost.

Samoobslužné průvodce jsou určeny i k individuální návštěvě výstavy dětí nebo školních skupin.

 

 

Ceny za doprovodný program

pro školní skupiny v češtině:
850 Kč + 10 Kč/os. (skupina max. 15 os.)

pro školní skupiny v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
950 Kč + 60 Kč/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v češtině:
850 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
950 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

Rezervace

programy@museumportheimka.cz