Komentované prohlídky pro veřejnost

Květen

 

 

18. 5. | 16:30 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Alena Matějka – Omnia mea s lektorkou musea

Přijďte se pokochat naší stálou expozicí a nahlédnout do jedinečné krátkodobé výstavy umělkyně Aleny Matějka. V samostatné výstavě budou představeny její obě velmi rozdílné tvůrčí polohy – jak z minimalismu a mytologické tradice vycházející díla, tak práce se surreálným podtextem. Prohlédněte si díla na vlastní oči a poslechněte si jejich příběh!

Rezervace prohlídky na e-mailu programy@museumportheimka.cz nebo na telefonu + 420 776 036 111. Cena: cena vstupenky + 40 Kč / komentovaná prohlídka výstav / 90 minut.

 

 

Červen

 

9. 6. | 17:00 | Komentovaná prohlídka výstavy Alena Matějka – Omnia mea s kurátorkou Helenou Musilovou za přítomnosti umělkyně Aleny Matějka

V samostatné výstavě umělkyně Aleny Matějka budou představeny její obě velmi rozdílné tvůrčí polohy – jak z minimalismu a mytologické tradice vycházející díla, tak práce se surreálným podtextem. Přijďte si díla prohlédnout na vlastní oči a poslechnout si jejich příběh!

Rezervace prohlídky na e-mailu programy@museumportheimka.cz nebo na telefonu + 420 776 036 111. Cena: cena vstupenky + 40 Kč / komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy / 60 minut.