Komentované prohlídky pro veřejnost

PŘEDNÁŠKY

12. 2. | 16.30 | Byly a jsou: velké ženy ve vývoji českého uměleckého skla – přednáška PhDr. Sylvy Petrové, UPM

Vstup zdarma. Přednáška bude spojena s návštěvou výstavy Tání hrany.

 

KURÁTORSKÉ PROHLÍDKY

16. 1. | 17.00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Tání hrany s umělkyní Eliškou Rožátovou a kurátory Jánem Gajduškem a Terezou Havlovicovou

20. 2. | 17.00 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Tání hrany s umělkyní Jiřinou Žertovou a kurátory Jánem Gajduškem a Terezou Havlovicovou

Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace prohlídek na e-mailu programy@museumportheimka.cz nebo na telefonu +420 776 036 111

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST S LEKTORKOU MUSEA SKLA PORTHEIMKA

22. 1. | 16.30 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Tání hrany

5. 2. | 16.30 | Komentovaná prohlídka stálé expozice Sklo jako umění a krátkodobé výstavy Tání hrany

Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace prohlídek na e-mailu programy@museumportheimka.cz nebo na telefonu +420 776 036 111