Doprovodné programy k výstavě Svěží barvy / Fresh Colours pro školy

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ SVĚŽÍ BARVY / FRESH COLOURS PRO ŠKOLY

Základem doprovodných programů je komentovaná prohlídka výstavy Svěží barvy / Fresh Colours a následná výtvarná reflexe ve výtvarně-vzdělávacím ateliéru.

  • Barva uvnitř × na povrchu – komentovaná prohlídka expozice s důrazem na hledání barvy uvnitř materiálu či na povrchu, výtvarná reflexe probíhá v ateliéru malbou a kresbou na sklo

 

  • Barva, světlo a tvar – komentovaná prohlídka výstavy s důrazem na barvu, světlo a tvar, výtvarná reflexe proběhne formou záznamu přímo v expozici

 

  • Pískosochy – komentovaná prohlídka s důrazem na architektonickou instalaci výstavy, výtvarná reflexe se uskutečňuje společnou tvorbou soch/obrazů z polystyrenu a barevného písku

 

Ke krátkodobé výstavě máme pro děti nachystané samoobslužné průvodce, které řeší barvu ve skle a na skle,  vyzývá děti k aktivnímu pozorování vystavených uměleckých děl. Hraje si s divákovou pozorností, iniciuje k hledání, dokreslování, vybarvování. Hlavní výtvarný úkol je koncipovaný jako výtvarná reflexe výstavy do školních lavic nebo do ateliéru Musea skla. Průvodce stojí symbolických 10 Kč.

 

Pro koho jsou programy určeny

Nabízené programy přizpůsobí lektoři adekvátně věku skupiny, jsou tedy vhodné pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Nabízená témata a techniky dílen je možné po domluvě jakkoli zkombinovat a přizpůsobit vašim potřebám.

Ceny za doprovodný program

pro školní skupiny v češtině:
600 Kč + 10 Kč/os. (skupina max. 15 os.)

pro školní skupiny v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
800 Kč + 60 Kč/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v češtině:
600 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

pro veřejnost v cizím jazyce (angličtina, italština a němčina):
800 Kč + vstupné/os. (skupina max. 15 osob)

Rezervace

programy@museumportheimka.cz